AUTOMA

AUTOMA

Živá 3D vizualizace a navigace v systémech SCADA

Jednou z možných aplikací našeho systému Indoor3D je vizualizace a navigace pro SCADA systémy. Naše společnost má jeden z nejlépe fungujících SCADA systémů nazvaný Reliance. Článek, který nám vyšel v časopise AUTOMA popisuje jaké výhody kombinace obou technologií přináší..
V tomto článku bychom vám rádi představili moderní způsob, jak vytvořit působivé 3D vizualizace v krátkém čase bez nutnosti cokoliv složitě modelovat.

Určitě jste se s tím již setkali: vizualizace jakéhokoliv procesu vypadá tak dobře, jak šikovný a graficky zdatný je autor návrhu. Před mnoha lety byly běžné schématické, ploché a strohé vizualizace. S příchodem výkonnějších počítačů a kvalitnějšího grafického softwaru se začala vyšší úroveň grafické prezentace stále více prosazovat i do vizualizací ve SCADA systémech. Ve schématech se začaly využívat realistické modely nádrží, potrubí, strojů a zařízení, které byly vytvořeny v trojrozměrných modelovacích nástrojích. To vedlo k větší atraktivitě výsledné vizualizace, která se více blížila reálným technologickým zařízením.

Ve snaze o dokonalou vizualizaci začaly některé firmy později modelovat celé výrobní linky a haly ve 3D nástrojích. Tento model bylo možné v rámci vizualizace libovolně otáčet, přibližovat a oddalovat. Výhodou byla téměř dokonalá autentičnost výsledné aplikace. Uvedený způsob tvorby vizualizace má ale několik velkých nevýhod. Jakékoliv prostorové modelování je časově a finančně velice náročné. Model musí vytvořit odborník se speciálním softwarem doslova „šroubek po šroubku“, a nastanou-li v budoucnu významné změny v technologii, je nutné vše složitě přepracovávat. S využitím nejmodernějších grafických nástrojů to však v současné době lze udělat mnohem rychleji a jednodušeji.

Společnost GEOVAP je v České republice výhradním zástupcem německé firmy NavVis GmbH, která vyvíjí a vyrábí techniku pro profesionální snímání interiérů ve 3D. Tato služba je nabízena pod obchodním názvem Indoor3D. Pomocí zařízení NavVis M6 Indoor Mobile Mapping System, vybaveného šesti fotoaparáty s vysokým rozlišením, čtyřmi laserovými lidary a dalšími senzory, je možné zaměřit až 20 000 m2 plochy za jediný den. Vektorové mračno bodů i fotografická data jsou uloženy na SSD disku přístroje a následně automatizovaně zpracovány.

Výsledkem je vytvořený realistický 3D model interiéru haly nebo budovy, kde jsou zachyceny i ty nejmenší detaily. Interiérem je možné procházet stejně, jako se používá služba Google Street View. Tím to ale nekončí. Naopak, tím to teprve celé začíná! Způsobů využití je obrovské množství...

Napsat komentář