REFERENCE.
 

KAMPOS, s.r.o.

Zaměření: Obchodní, výrobní a logistická společnost
Projekt: Digitalizace celého areálu společnosti ( cca 85 000 m2 ), moderní informační systém, IoT - dálkové odečty dat

WORLDBRIDGES SE

Zaměření: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a další
Projekt: Zaměření komerčních prostor před rekonstrukcí, vizualizace, 2D plán podlaží

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zaměření: Provozovatele vodovodů a kanalizací v Pardubickém regionu
Projekt: Monitorování průběhu stavby; vizualizace dílčích etap při rekonstrukci objektu

TRADE CENTRE PRAHA, a.s.

Zaměření: Správa a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy
Projekt: Vizualizace objektu, 2D plány jednotlivých podlaží

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, a.s.

Zaměření: Služby v oblasti distribuce zemního plynu
Projekt: Pilotní projekt vizualizace distribuční stanice

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH

Zaměření: Muzeum
Projekt: Pilotní projekt vizualizace expozic na zámku v Pardubicích